درباره ما

                                                               بنام خدا 

حوزه فعالیت مان در ابتدا بصورت سنتی  عرضه مستقیم خرمای استان بوشهر بوده که  مستقیم از باغدار تهیه با قیمت و کیفیت  مناسب در شهر تهران به علاقمندان مصرف خرما ارائه  می گردید. با معرفی ارده خالص  و دوآتشه بوشهر بازار جدیدی ایجاد نمودیم . سپس بصورت دوره های یکساله و از طریق نظر سنجی  میدانی ، نظرات  و رهنمودها مصرف کنندگان واقعی بهره مند شدیم و از آنجا که حق با مشتریان است .در بخش ارگانیک بودن از  باغدار مطمئن  خرید کردیم و برای سلامت ،اطمینان از کیفیت  محصول اندیشیدیم و در جهت ساماندهی فعالیت و افزایش ارتباط مطمئن  با مشتریان در سال 1395برند گل خرما به ثبت رساندیم . این مسیر که جلب رضایت مشتری است را ادامه دادیم .تا اینکه واحد بسته بندی پس از چند سال در استان بوشهر فعال و راه اندازی شد.همواره به فکر اجرای دقیق رهنمودهای مشتریان بودیم در همین راستا در اندیشه گسترش و تنوع بیشتر با حفظ کیفیت  محصولات بوده و هستیم. همانطور که در جریان قرار گرفتید مزایای این کار گروه با سایر واحدهای تولیدی در این است که بصورت میدانی ،از نکته نظرات مصرف کننده به راه اندازی واحد بسته بندی رسیده است و برای تقویت  این وجه تمایز و تحکیم روابط با مشتریان فروشگاه اینترنتی گل خرما راه اندازی شده است .

همواره منتظر رهنمودهای شما هستیم