ارده مرغوب

فست فود گل خرما

/post-4

فست فودگل خرمافرآوری شدن ارده خالص بوشهروشیره غلیظ که شیره چکیده خرما است تولید می شود مواد اولیه تهیه حلواارده مستقیم مستقیم ازخرما ی نخیلات  وکنجد آسیاب شده  مزرعه کنجد استان بوشهراست که این حلواارده ضمن تقویت کنندجسم ،شادآوراست . بدلیل هم ارزان بودن وهم باکیفیت بودن ازمیان  وعده وصبحانه بسیاراستفاده می شود