باستانی

مهمانان نوروزی ودیدنی های نوروزی استان بوشهر

/post-14

سالهاست که استان بوشهر بدلایل گوناگون وهوای همیشه بهاری وسواحل نیلگون زیبای خلیج همیشه فارس  مرکزکانون  توجه بسیاری از  مسافران نوروزی شهرهای ایران  قرار گرفته .این استان یک شهر بندری است که قدمت چندین هزارساله داردوتاثیر زیادی در تجارت ایران وتدوین قوانیین تجاری ایران  داشته علاوه برآن درپایه گذاری وراه اندازی صنعت بانک وایجاد دفاتر بازرگانی موثر بوده.استان بوشهر در چند ده اخیر  بدلیل کشف ذخایری زیر زمینی  چون نفت وگاز وایجاد نیروگاه اتمی عنوان مرکز انرژی ایران به خود گرفتهاغلب مسافران نوروزی سفربه استان بوشهر  در سایر فصول سال بخصوص فصول پاییز وزمستان نیز برای سفر تفریحی خود انتخاب میکنند.