هر مسافر نوروزی که به استان بوشهر مسافرت می کند بدنبال جاهای دیدنی گوناگون وفضایی تفریحی خاطره انگیز است دراین متن بطور کوتاه به بیان ومعرفی جاهای دیدنی استان بشرح زیر می پردازیم:

اولین جاهای که مسافران شتابان مشتاق دیدار آن هستند دریا است ومحلهای تفریحی سواحل دریا مکان های مانند پلاژ،پارک شغاب،اسکله نیروگاه ،جبری،جلالی،جفره و دهکده  تفریحی که در بدو ورود شهر دیده می شود 

دومین مکانی که مسافران بدنبال آن هستند مراکز خرید وفروش ماهی یا همان بازار ماهی فروشها است در خود استان مرکز ماهی فروشها در بازار صفا که به اسکله جبری وگمرک نزدیک است میباشد دیگر بازار ماهی فروشها در خوداستان بوشهر اسکله جفره اسکله جلالی واسکله نیروگاه است که محل دادوستد ماهی محسوب می شود البته جزیره که تقربیا شمال وشمال غربی استان بوشهر است نیز محل فروش ماهی های تازه است که بدلیل بد مسیر بودن برای مسافران نوروزی کمترمورد توجه قرار میگیردوسایر بازار های ماهی که در شهرستاهای استان بازار ماهی فروشی برازجان و در بنادر گناوه ،دیلم،کنگان،رستمی ،عامری،دیر،دلوار

سومین محلی که مسافران نوروزی بسیار مشتاق دیدن آن هستند فضای فانوس دریایی وکنار آن آب انبار قوام است که در آب انبار قوام که قدمت بیش از 150ساله است فضای بسیار زیبایی برای پذیرایی مسافران وگردشگران انتخاب شده به بدنبال آن نوشیدن چای یا قهوه در کافی شاپ لنجی ،ماهی گیری درکنار اسکله،پیست دوچرخه سواری در کنار ساحل،پیاده روی ودوچرخه سواری درکنار ساحل ،قایق سواری ، ساختن قلعه ومجسمه با ماسه های کنار ساحل و...

چهارمین مکانهای تاریخی است که نظر مسافران نوروزی را به خود جلب می کند مانند آب انبار قوام ،مدرسه سعادت،معماری شهرسازی از دوران قاجار ،خانه رییس علی دلواری،بنادرعسلویه ، سیراف،بندر طاهری ،عمارت ملک ،عمارت گلشن،عمارت کازرونی،بازار قدیمی استان بوشهر،قبرستان شغاب،گاراژدریاگرد،وکاخهای سه گانه هخامنشی مانند کاخ چرخاب، کاخ بردک سیاه،کاخ سنگ سیاه وگنبد نمکی جاشک،گورستان سخره ای سیراف،آرمگاه گور دختر،قلعه خورموج،قلعه محمد خان دشتی وقلعه جلال خان،قلعه دختر دشتی،آتشکده مند که مربوط به دوران اشکانیان -ساسانیان است،و

پنچمین مکانهای که مسافران نوروزی مشتاق هستند ، بازدید از بازارومرکز خریداجناس خارجی در بندر گناوه ودیلم ودر بندر کنگان ،دیر،ومراکزتجاری دلوار است که مسافران مشتاق تجربه شیرین خرید اجناس والبسه خارجی دارند