درمان

معجزه پرپین یا پرپهن

/post-9

پرپین یا خرفه با نام علمی   Portulaca oleracea که جز سبزی خوردنی های مردم جنوب  بخصوص استان بوشهر می باشد وجایگاه خاصی در فرهنگ مردم استان بوشهر داشته ودارد در خاطرات جنگ دلیران تنگستان نقل شده برای غلبه  تفنگ چی های دلیران تنگستان برای غلبه به دشمن  نان وپرپین لقمه می گرفته بودن وشعار می دادن ما با این وعده غذایی محلی قادر به عقب نشینی دشمن هستیم  ونیازی به عجنبی نداریم  این الگوی غذایی در جنگ دلیران تنگستان حکایت از خواص انکار نا پذیر خرفه بوده  این نوع سبزی خوردن دارای خواص گوناگون در طب سنتی دارد