منگک بوشهر

گیاه مَنگَک بوشهر

/post-12

گیاه مَنگَک بوشهر از خانواده کاکل می باشد که نسبت به کاکل دیررس تر است . کاکل با بارشهای بهاری زمستانی تا اوایل بهار رشد میکند و طعم خوشمزه ونسبتا شور دارد ولی مَنگَک در اواسط بهار به رشد میرسد از طعم شوری بیشتری نسبت به کاکل  برخوردار است. وبه نسبت برگ مَنگَک از برگهای کاکل پهن تر ،گوشتی تر ،آبدارتراست. ازدیرباز خوردن مَنگَک با ماست در استان بوشهر خاطرات زیادی مردم دارند .واین غذای گیاهی بوشهری بین مردم بسیار لذیذ ودل چسپ است .مَنگَک درلغت با نام علمی «بینرتیای سیکلوپترا»، گیاهی شورپسند است .این بوته گیاهی مردم بوشهر  از آن به عنوان سبزی خوراکی استفاده می‌کنند.