پنیرک

گیاه معجزه گر تّولَه بوشهر

/post-13

گیاه  توله  در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار عمر دارد . گیاه غذایی و دارویی محبوب مردم استان بوشهر است این گیاه بصورت سبز سبز  جوشانده با ماست وخرما مصرف دارد وعلاقمندان فراوانی در استان بوشهر داد در درمانهای محلی  توله دارا ی طبع معتدل و تا حدودی سرد و تر است .یکی از اثرات رایج این گیاه ادرا اور است در گذشته گیاه"توله" یکی از غذاهای معمول و موجود برای مردم ساکن در مناطق گرمسیری استان بوشهر بود و هنوزه  مردم استان مصرف دارند و می بینیم افراد زیادی روزهای تعطیل به محل های رویش این گیاه خود ر و می روند و با چیدن آن برای تهیه غذاها استفاده می کنند. "توله" را به روشهای مختلف تهیه واستفاده می کنند ، گاهی آن را آب پز می کنند ، گاهی سرخ کرده آن استفاده می شود و گاهی هم خشک شده آن را در پلو استفاده می کنند. به هر جهت این گیاه ، یکی از گیاهان خوراکی مورد علاقه مردم استان بوشهر بوده و است که از  خاصیت غذاییزیادی  دارد از خاصیت دارویی بالایی هم برخوردار است  .