گل خرما لبخند انرژی

گل خرما لبخندانرژی

/post-6

باصرف  محصولات فرآوری  شده خرما  وکنجد لبخندانرژی به خودت هدیه بده


ارده محلی گل خرما دوآتشه

/post-5

کنجدآسیاب  شده تبدیل به ارده میشود.کنجدمرغوب بوشهرپس  ازفرآیندی و برشته شدن  تبدیل  به  ارده  مرغوب  بوشهرمیگردد  مخصوص  میکس  باشیره  وعسل است


فست فود گل خرما

/post-4

فست فودگل خرمافرآوری شدن ارده خالص بوشهروشیره غلیظ که شیره چکیده خرما است تولید می شود مواد اولیه تهیه حلواارده مستقیم مستقیم ازخرما ی نخیلات  وکنجد آسیاب شده  مزرعه کنجد استان بوشهراست که این حلواارده ضمن تقویت کنندجسم ،شادآوراست . بدلیل هم ارزان بودن وهم باکیفیت بودن ازمیان  وعده وصبحانه بسیاراستفاده می شود