یکی از صنعت صنایع دستی سنتی استان بوشهر از دشتستان تا تنگستان در زمانهای قدیم استفاده از وجود پر برکت درخت نخل بوده وهست.در قدیم الیام  از برگهای نخل استفاده های زیادی می کردند . بعنوان مثال برای بسته بندی اوزان بالا محصولات  خرما و تنباکو(توتون) برای راحتی در حمل  ونقل کیسه حصیری می بافتند بنام"بَل "معروف بود.در حمل نقل محصولات توسط خانوار هم زنبیل حصیری استفاده می شد وامثالهم

با گسترش روز افزون  صنایع تولید کارتن بسته بندی وسبدهای پلاستیکی وظروف  پت جایگاه حصیر بافی وسایل محدود وگران محسوب شد واین صنعت  متحول گردید. وحصیر بافی جایگاه ویژ های در توانمدی روستایی بوجود آورد. با اوج گرفتن توانمندی روستاییان سبد های حصیری در سایزهاورنگهای متنوع مطرح گردید،بطوری که تبدیل به صنعتی جداگانه شد 

با استفاده از سبکهای مختلف در بافت حصیر مانند بوهمیان،وینتج،شبی شیک وامثالهم این سبدها جز اعضا جدا نشدنی دکوراسیون شدند.،وازروش  استفاده ابتدایی به روش استفاده صنعتی جداگانه بنام صنایع دستی تبدیل گردید.در این بخش عناوین تاثیر حصیربافی در دکوراسیون نام برده  می شود:

استفاده سبد در دکوراسیون نشیمن وپذیرایی

در سالن نشیمن وپذیرایی مانند کنار تلویزیون ،میز سروغذا،اسباب بازی سالم و ابزار متنوع مطالعه برای کودکان وحتی اعضا خانواده بخصوص مهمانان استفاده می شود

استفاده سبد برای حمام وسرویس های بهداشتی 

انواع مختلف وسایل در سرویس وحمام مانند:حوله ها،دمپایی حمام،شامپوها،شویندها را می توان درسبد های حصیری دسته بندی ودکوراسیون زیبایی خلق کرد

استفاده از سبد حصیری برای گلدان

این مدل گلدانها بخصوص گلدان حصیری با گل مصنوعی سالهای اخیر جایگاه خوبی کسب کرده ویک سبک مدرن  با اشکال ورنگهای  مختلف در این صنعت بوجود امده است.

استفاده صنعت حصیر بافی برای تزیین دیوار

با استفاده از سبک های پر طر فدار اسکاندیناوی ،بوهمیان،روستیک،وساحلی در صنعت حصیر بافی ودکوراسیون در تزیین دیوار با حصیر طرفدار زیادتری پیداکرده  است

استفاده از سبد حصیری در دکوراسیون ورودی 

ورودی خانه نماد کل خانه وانعکاس ذوق صاحب خانه محسوب می شود مانند استفاده محل نگهدار دستکش،چتر،وسایل تمیز کننده کفش وایجاد این فضا تاثیر زیادی در مدرن بود فضای خانه دارد

استفاده از سبدهای حصیری در کوراسیون وتزیین میزها

سبدها در کاهش شلوغی فضای میز ومرتب کردن،جمع جور کردن لوازم خرد  وزیبایی فضای میز موثر هستند.

استفاده اعضا خانواده از سبد حصیری بعنوان وسایل شخصی

هر شخص از اعضای خانه برای منظم نگهداری کردن وسایل شخصی مانند حوله ها ولباس زیر می تواند در دکوراسیون وزیبای منزل موثر باشد

عکس تزیین می باشد وازفروشگاه لیان مارکت تهیه گردیده

شماهم می توانید با نکته نظرات خود در پر بار کردن توانمندیهایی روستایی مشارکت داشته باشید