برای سرخ گردن  ماهی  تازه  حتی المکان مستقیم از بوشهر یا دریای خلیج فارس تهیه شود ، ادویه مخصوص ماهی و آرد  نان نیاز می باشد 

ابتدا : ماهی تازه رافیله می کنید وشسته شو میدهید

دوما : به مقدار مصرف نمک به  فیله گوشت ماهی می زنید ودر کوتاه ترین زمان ماهی شسته شو میدهید تا نمک شسته شود 

سوما: فیله ماهی شسته شو شده را با دستمال یا پارچه خشک می کنید

چهارم :ادویه با آرد نان کامل مخلوط می کنید

پنجم :ماهی خشک شده با دستمال را درآرد کامل می غلطانید که کاملا ماهی خشک شود

در انتها:  ماهی تابه را روغن ریخته وبرروی شعله آرام گرم می کنید روغن که کامل داغ شد ماهی در ماهی تابه براحتی سرخ می شود