نحو پخت برنج عنبربو

1-برنج پس از شسته شو به همراه مقداری نمک و آب بمدت دو الی سه ساعت خیس شود

2- آب به میزان هر پیمانه برنج چهار پیمانه آب در قابلمه به جوش که آمد .

3- برنج خیس خورده از آب جدا کرده وبه همراه مقداری نمک و کمی روغن در آب جوش بریزید

4- پس از چند دقیقه زمانی که دانه های برنج نرم مغز شده بقدارکمی از آب وروغن روی برنج برداشته جدا نگهداری کنید  و برنج در ظرف آبکش خالی و با آب ولرم  مجددا برنج را آبکشی کنید 

5- قابلمه را روی شعله آرام قراردهید پس از گرم شدن مقدار آب وروغنی که از برنج در زمان جوشاندن گرفته شده را در ته قابلمه بریزید سپس برنج آب کش شده رادر قابلمه ریخته منتظر دم کشیدن باشید ومصرف نمایید